Lőtér szabályzat 

Lőtér szabályzat

 1. A lőtéren B és C kategóriába tartozó kis- és nagy kaliberű marok lőfegyverrel, valamint elöltöltő rendszerű pisztolyokkal, valamint kiskaliberű puskákkal lehet lövészetet folytatni. A hatos és hetes lőálláson B és C kategóriába tartozó nagykaliberű golyós fegyverből is lehet lövéseket leadni. A kilőtt lövedékek csőtorkolati energiája max. 5000 J lehet. Ezekből a lőállásokból (6.-7.) A kategóriába tartozó fegyverekkel is lehet lőni. A fegyverek kaliberei 7,62 x 39, 9mm Luger, 7,62 mm Browning. A lőtéren használhatók B, C és D kat. sörétes puskák.
 2. A lőtéren 7 lőállás használható
 3. A lövészetet csak lövészetvezető jelenlétében lehet végrehajtani.
 4. A lőtéren tartózkodók a lövészetvezető (lőtérvezető) utasításait kötelesek betartani.
 5. A lőtérre lőfegyvert csak nyitott zárdugattyúval (billenő csövű fegyvert megtörve) ürített állapotban szabad bevinni.
 6. Lőfegyvert csak a kijelölt helyen (puskaállvány, asztalon) szabad tartani. Lőfegyvert, lőszert másnak átadni vagy a lőállásban őrizetlenül hagyni TILOS!
 7. A lőállásban csak a lövők és a lövészetvezető (versenybírók) tartózkodhatnak.
 8. A lőtéren kizárólag a kihelyezett céltáblára, illetve fegyverpróba esetén a mögötte lévő golyófogóra szabad lőni.
 9. Meghibásodott vagy eldugult fegyverből lövést leadni TILOS! A töltési, ürítési, vagy egyéb akadályt azonnal jelenteni kell a lövészetvezetőnek. Meghibásodott lőfegyvert csak a lövészetvezetőnek (versenybírónak) szabad átadni. Az átadásnál közölni kell a lőfegyver töltött vagy töltetlen állapotát.
 10. A lőállások elé menni csak a lövészetvezető előzetes engedélyével szabad!
 11. A jelzőállásban kizárólag a lövészetvezető által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
 12. A lőtéren kizárólag a kijelölt úton szabad közlekedni.
 13. A jelzőállásból csak a lövészetvezető utasítására, jelzésére szabad kijönni, a lőfegyvert vagy lőszert a célhoz kivinni tilos!
 14. A lőfegyver karbantartását csak a kijelölt helyen szabad végezni. Helyszíni javítást (alkatrészek cseréje stb.) csak az arra jogosult személy végezhet.
 15. A lövészetvezető azokat a lövőket, akik a biztonsági szabályokat nem tartják be, köteles kizárni a lövészetről. A lőtéren nem tartózkodhat olyan személy, aki szeszes italtól befolyásolt állapotú, illetve szervezetében kábítószer vagy pszichotrop anyag van.
 16. Lövészetek alkalmával a lőtéren elsősegély készletet kell biztosítani. A lőfegyverrel okozott balesetet a baleset helye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz haladéktalanul be kell jelenteni.
 17. Az elhasznált lőszer mennyiségéről kimutatást kell végezni.

Lövészet menete

 1. Regisztráció: a lövészet kezdése előtt minden lövésznek be kell regisztrálnia, ezért szükséges lesz személyi igazolvány és lakcímkártya is. Ezek hiányában sajnos az éles lövészeten a lövész nem vehet részt.
 2. Szabályzat: mindenki számára kötelező a lőtérszabályzat legalább egyszeri elolvasása és értelmezése, ezt követi az alapvető biztonsági szabályok és viselkedési protokoll  ismertetése.
 3. Oktatás: Fegyverbemutatás és elméleti oktatás röviden, kezelési ismertetések a választott fegyverekről. Gyorstalpaló a lőfegyver betárazásához, tűz-készre helyezéshez, elsütéséhez, tüzelés után ürített állapotban a teendőkről.
 4. Lövészet: Lőállás elfoglalása, majd a lövészetvezető jelenlétében a lövészet megkezdése.

Az élmény lövészet előtt mindig a fenti pontokba szedett lépésekkel kezdünk, kivéve a sportlövőket. Az élménylövészeti csomag ideje ezekkel együtt megközelítőleg egy óra, amit befolyásolhat a csomagban szereplő lőszer mennyisége, a lövész tempója, illetve az oktatáskor felmerülő kérdések mennyisége. 

A lőteret látogatóktól elvárt követelmény:

 • A lőteret önállóan 18 éven felüli személy látogathatja. Ennél fiatalabb, de legalább 16 éves vendégeink legalább egy, igazoltan törvényes képviselőjével használhatják a lőteret. A 16 év alatti látogatók szülők vagy törvényes képviselőjük jelenlétében a lőtér közösségi tereit, udvarát használhatják, de közvetlen a lőterembe nem léphetnek be!
 • A lövész egészségi állapota mind fizikailag és mentálisan alkalmasnak kell legyen a lövészetre
 • A  lőtér szabályzatot értelmezés után mindenki magára nézve kötelezőnek tekinti és aszerint  hajtja végre a lövészetet.

A lőtérszabályzat betartása mindenki számára fontos, tiszteletben tartva lövésztársaink és saját magunk testi épségét és a lövészet élményét.